About


ERIK HOLGERSSON SWEDEN PRINTMAKING WORKSHOP

”Min dröm har alltid varit en konstgrafisk verkstad med inriktning på målerisk grafik,där man använder pigment och papper av bästa kvalitet.Jag har önskat att kunna trycka bilder i stora format.Den drömmen har nu gått i uppfyllelse i och med Digital Fine Art Print.”

Erik Holgersson är utbildad på Valands konstskola 1967-73,med Peter Dahl som lärare.Teknisk lärare i grafik 1974-87.

Redan 1980 började en konst-grafisk verkstad att byggas upp.

Åren 1986 och -87 reste Erik till Amerika för att studera konst-grafiska tekniker,utrustning och material.Han besökte då de främsta konstgrafiska verkstäderna.Gemini G.E.L.,Tamarind Institute och Universal  Limited Edition,Garner Tullis workshop,och träffade några av de bästa tryckarna som James Reed,Ken Tyler,Garner Tullis och Bill Goldstone.
De arbetade i närheten med konstnären  i så kallat Colaborative Printmaking.
Sam Francis,Per Kirkegaard och Ken Kiff gjorde  Monotypi i  Garner Tullis Workshop.På Gemini G.E.L. fanns en hydraulisk litografi-press för att kunna trycka stora litografier.
Allt detta inspirerade Erik till att göra liknande saker i sin egen verkstad  
En hydraulisk litografi-press började byggas,med Ken Tyler som rådgivare.  

Erik ville göra  monotypi ihop med en målare.Det skulle vara någon som kunde förena måleri och grafik.och vars konst han tyckte var riktigt bra.På så sätt började samarbetet med Åsa Elisa Dahlbeck som är målare,tecknare och grafiker ,utbildad ppå Konsthögskolan Valand 1979-84.
1996 installerades ett trevalsverk för att tillverka tryckfärg med pigment av högsta kvalitet.Erik har sedan länge intresserat sig för färgtillverkning.Redan  1974 lobbade han för ljus-äkta färger.1975 började ett utvecklingsarbete om litografis tryckfärg med stöd från bildkonstnärs-fonden .och i samarbete med konst-litografiska verkstaden i Tidaholm.

Det  är ett ständigt arbete att undersöka olika material,papper,väv och färger.

Nämnas skall också att Erik har tryckt för Ken Kiff som tillhör Marlbourogh Fine Art i London.

”Idag arbetar vi både med  äldre konst-grafiska tekniker såsom träsnitt,torrnål,litografi , monotypi  och  Digital Fine Art Print i ett lyckosamt möte mellan det gamla  och nya.”

 

”My dream has always been to have a fine art printmaking workshop with focus on painterly prints, using pigment and paper of the very best quality.I have wanted to print images in large size.

Technical teacher in printmaking at Valand Academy, University of Gothenburgh 1974-87.
He started his own printmaking workshop in 1980.
In 1986 and -87 Erik visited America to study printmaking techniques. equipment and materials.
He visited the premier printmaking workshops;
Gemini G.E.L. , Tamarind Institute and Universal Limited Art Edition, Garner Tullis Workshop,
and met some of the best printers like James Reed, Ken Tyler, Garner Tullis and Bill Goldstone.
They worked in close collaboration with the artist in so-called Colaborative Printmaking.
Sam Francis, Per Kirkegaard and Ken Kiff did monotypes in Garner Tullis Workshop.
At Gemini GEL he saw an hydraulic lithography press,able to print large prints.
All this inspired Erik to do similar things in his own workshop.
An hydraulic lithography press began to be built,with Ken Tyler as an adviser.
Now Erik wanted to make monotypes in collaboration with a painter.

It must be an artist who could unite painting and printmaking, and whose art he thought was really good.
Thus began the collaboration with Åsa Elisa Dahlbeck who is a painter.draftsman and printmaker, educated at Valand Academy,University of Gothenburgh 1979-84.
He installed a three-roll millto manufacture inks with pigments of the highest quality 1996.Erik has been interested in paint manufacturing for a long time.In 1974, he lobbied for lightfast colors.1995 began development of lithographic ink for handprinting,with the support of ” Bildkonstnärsfonden ” and in collaboration with Lithographic workshop in Tidaholm.

It’s an ongoing process to explore different materials, paper and colors.

Erik has printed lithographs for Ken Kiff belonging to Marlborourgh Fine Art in London.Today we are working with all Fine Art printmaking techniques, including Digital Fine Art Prints.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.